Benutzer: Nicht angemeldet
Oelknitz » Kirchenbuch » Taufen » 19. Jh. » 1875-1899
ÜbersichtOelknitz » Kirchenbuch » Taufen » 19. Jh. » 1875-1899

Akte

Zitierweise:Oelknitz, Kirchenbuch, Nr.SJE_OEL_KB_TA_1875