Benutzer: Nicht angemeldet
Oelknitz » Kirchenbuch » Taufen » 17. Jh » 1650-1674
ÜbersichtOelknitz » Kirchenbuch » Taufen » 17. Jh » 1650-1674

Akte

Zitierweise:Oelknitz, Kirchenbuch, Nr.SJE_OEL_KB_TA_1666