Benutzer: Nicht angemeldet
Oelknitz » Kirchenbuch » Taufen » 18. Jh. » 1725-1749
ÜbersichtOelknitz » Kirchenbuch » Taufen » 18. Jh. » 1725-1749

Akte

Zitierweise:Oelknitz, Kirchenbuch, Nr.SJE_OEL_KB_TA_1730