Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1685
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1685Laufzeit: 1685
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1686
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1686Laufzeit: 1686
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1691
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1691Laufzeit: 1691
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1690
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1690Laufzeit: 1690
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1689
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1689Laufzeit: 1689
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1688
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1688Laufzeit: 1688
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1695
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1695Laufzeit: 1695
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1694
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1694Laufzeit: 1694
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1693
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1693Laufzeit: 1693
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1692
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1692Laufzeit: 1692
thulb-logo-gray