Suchergebnisse
94 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
94
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
94

Ihre Suche:
ArchFile...
94 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
94
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
94
Jena Kirchenbuch Taufen 1676
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1676Laufzeit: 1676
Jena Kirchenbuch Taufen 1646
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1646Laufzeit: 1646
Jena Kirchenbuch Taufen 1645
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1645Laufzeit: 1645
Jena Kirchenbuch Taufen 1677
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1677Laufzeit: 1677
thulb-logo-gray