Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1758
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1758Laufzeit: 1758
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1757
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1757Laufzeit: 1757
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1760
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1760Laufzeit: 1760
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1759
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1759Laufzeit: 1759
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1756
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1756Laufzeit: 1756
thulb-logo