Suchergebnisse
100 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
100
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
100

Ihre Suche:
ArchFile...
100 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
100
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
100
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1799
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1799Laufzeit: 1799
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1798
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1798Laufzeit: 1798
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1797
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1797Laufzeit: 1797
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1796
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1796Laufzeit: 1796
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1701
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1701Laufzeit: 1701
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1700
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1700Laufzeit: 1700
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1705
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1705Laufzeit: 1705
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1704
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1704Laufzeit: 1704
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1703
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1703Laufzeit: 1703
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1702
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1702Laufzeit: 1702
thulb-logo-gray