Suchergebnisse
100 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
100
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
100

Ihre Suche:
ArchFile...
100 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
100
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
100
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1765
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1765Laufzeit: 1765
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1764
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1764Laufzeit: 1764
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1763
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1763Laufzeit: 1763
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1758
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1758Laufzeit: 1758
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1757
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1757Laufzeit: 1757
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1762
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1762Laufzeit: 1762
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1761
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1761Laufzeit: 1761
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1760
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1760Laufzeit: 1760
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1759
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1759Laufzeit: 1759
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1775
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1775Laufzeit: 1775
thulb-logo-gray