Suchergebnisse
100 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
100
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
100

Ihre Suche:
ArchFile...
100 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
100
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
100
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1774
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1774Laufzeit: 1774
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1769
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1769Laufzeit: 1769
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1768
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1768Laufzeit: 1768
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1767
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1767Laufzeit: 1767
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1766
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1766Laufzeit: 1766
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1773
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1773Laufzeit: 1773
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1772
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1772Laufzeit: 1772
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1771
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1771Laufzeit: 1771
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1770
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1770Laufzeit: 1770
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1776
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1776Laufzeit: 1776
thulb-logo-gray