Suchergebnisse
100 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
100
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
100

Ihre Suche:
ArchFile...
100 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
100
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
100
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1745
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1745Laufzeit: 1745
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1744
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1744Laufzeit: 1744
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1743
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1743Laufzeit: 1743
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1742
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1742Laufzeit: 1742
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1746
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1746Laufzeit: 1746
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1737
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1737Laufzeit: 1737
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1741
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1741Laufzeit: 1741
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1740
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1740Laufzeit: 1740
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1739
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1739Laufzeit: 1739
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1738
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1738Laufzeit: 1738
thulb-logo-gray