Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1836
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1836Laufzeit: 1836
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1846
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1846Laufzeit: 1846
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1849
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1849Laufzeit: 1849
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1848
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1848Laufzeit: 1848
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1847
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1847Laufzeit: 1847
thulb-logo-gray