Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1747
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1747Laufzeit: 1747
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1748
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1748Laufzeit: 1748
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1743
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1743Laufzeit: 1743
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1744
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1744Laufzeit: 1744
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1735
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1735Laufzeit: 1735
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1733
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1733Laufzeit: 1733
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1734
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1734Laufzeit: 1734
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1732
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1732Laufzeit: 1732
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1731
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1731Laufzeit: 1731
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1727
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1727Laufzeit: 1727
thulb-logo-gray