Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1697
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1697Laufzeit: 1697
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1696
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1696Laufzeit: 1696
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1683
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1683Laufzeit: 1683
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1699
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1699Laufzeit: 1699
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1698
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1698Laufzeit: 1698
thulb-logo-gray