Suchergebnisse
784 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
784
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
784

Ihre Suche:
ArchFile...
784 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
784
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
784
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1706
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1706Laufzeit: 1706
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1831
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1831Laufzeit: 1831
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Taufen 1839
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TA_1839Laufzeit: 1839
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1709
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1709Laufzeit: 1709
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1834
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1834Laufzeit: 1834
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Taufen 1838
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TA_1838Laufzeit: 1838
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1708
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1708Laufzeit: 1708
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1833
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1833Laufzeit: 1833
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1830
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1830Laufzeit: 1830
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1704
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1704Laufzeit: 1704
thulb-logo