Suchergebnisse
784 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
784
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
784

Ihre Suche:
ArchFile...
784 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
784
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
784
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1857
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1857Laufzeit: 1857
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1719
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1719Laufzeit: 1719
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1716
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1716Laufzeit: 1716
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1853
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1853Laufzeit: 1853
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1715
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1715Laufzeit: 1715
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1852
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1852Laufzeit: 1852
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1714
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1714Laufzeit: 1714
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1839
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1839Laufzeit: 1839
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1854
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1854Laufzeit: 1854
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Taufen 1804
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TA_1804Laufzeit: 1804
thulb-logo