Suchergebnisse
784 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
784
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
784

Ihre Suche:
ArchFile...
784 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
784
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
784
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Bestattungen 1827
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_ST_1827Laufzeit: 1827
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Bestattungen 1722
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_ST_1722Laufzeit: 1722
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Bestattungen 1824
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_ST_1824Laufzeit: 1824
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Bestattungen 1823
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_ST_1823Laufzeit: 1823
thulb-logo