Suchergebnisse
784 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
784
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
784

Ihre Suche:
ArchFile...
784 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
784
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
784
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1835
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1835Laufzeit: 1835
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1851
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1851Laufzeit: 1851
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1713
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1713Laufzeit: 1713
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1838
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1838Laufzeit: 1838
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1850
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1850Laufzeit: 1850
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1712
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1712Laufzeit: 1712
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1837
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1837Laufzeit: 1837
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Taufen 1837
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TA_1837Laufzeit: 1837
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1707
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1707Laufzeit: 1707
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Trauungen 1832
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_TR_1832Laufzeit: 1832
thulb-logo