Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1836
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1836Laufzeit: 1836
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1835
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1835Laufzeit: 1835
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1834
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1834Laufzeit: 1834
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1839
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1839Laufzeit: 1839
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1838
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1838Laufzeit: 1838
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1844
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1844Laufzeit: 1844
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1843
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1843Laufzeit: 1843
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1842
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1842Laufzeit: 1842
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1841
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1841Laufzeit: 1841
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1848
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1848Laufzeit: 1848
thulb-logo