Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1847
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1847Laufzeit: 1847
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1846
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1846Laufzeit: 1846
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1845
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1845Laufzeit: 1845
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1840
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1840Laufzeit: 1840
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1849
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1849Laufzeit: 1849
thulb-logo