Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
componen...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1771
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1771Laufzeit: 1771
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1770
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1770Laufzeit: 1770
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1751
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1751Laufzeit: 1751
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1750
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1750Laufzeit: 1750
thulb-logo-gray