Suchergebnisse
913 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
913
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
913

Ihre Suche:
ArchFile...
913 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
913
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
913
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1897
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1897Laufzeit: 1897
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1896
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1896Laufzeit: 1896
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1895
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1895Laufzeit: 1895
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1894
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1894Laufzeit: 1894
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1893
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1893Laufzeit: 1893
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1892
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1892Laufzeit: 1892
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1891
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1891Laufzeit: 1891
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1890
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1890Laufzeit: 1890
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1889
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1889Laufzeit: 1889
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1888
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1888Laufzeit: 1888
thulb-logo-gray