Suchergebnisse
913 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
913
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
913

Ihre Suche:
ArchFile...
913 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
913
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
913
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1906
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1906Laufzeit: 1906
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1905
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1905Laufzeit: 1905
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1904
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1904Laufzeit: 1904
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1903
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1903Laufzeit: 1903
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1902
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1902Laufzeit: 1902
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1901
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1901Laufzeit: 1901
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1900
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1900Laufzeit: 1900
preview not available
Lobeda Registerband Bestattungen 1848-1908
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_RB_ST_1848-1908Laufzeit: 1848-1908
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1899
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1899Laufzeit: 1899
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1898
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1898Laufzeit: 1898
thulb-logo-gray