Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1745
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1745Laufzeit: 1745
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1746
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1746Laufzeit: 1746
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1747
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1747Laufzeit: 1747
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1748
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1748Laufzeit: 1748
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1749
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1749Laufzeit: 1749
thulb-logo-gray