Suchergebnisse
19 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
19
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
19

Ihre Suche:
ArchFile...
19 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
19
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
19
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1907
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1907Laufzeit: 1907
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1900
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1900Laufzeit: 1900
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1901
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1901Laufzeit: 1901
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1902
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1902Laufzeit: 1902
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1911
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1911Laufzeit: 1911
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1905
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1905Laufzeit: 1905
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1906
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1906Laufzeit: 1906
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1903
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1903Laufzeit: 1903
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1904
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1904Laufzeit: 1904
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1909
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1909Laufzeit: 1909
thulb-logo