Suchergebnisse
19 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
19
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
19

Ihre Suche:
ArchFile...
19 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
19
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
19
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1910
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1910Laufzeit: 1910
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1907
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1907Laufzeit: 1907
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1908
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1908Laufzeit: 1908
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1912
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1912Laufzeit: 1912
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1913
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1913Laufzeit: 1913
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1916
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1916Laufzeit: 1916
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1917
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1917Laufzeit: 1917
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1914
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1914Laufzeit: 1914
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1915
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1915Laufzeit: 1915
thulb-logo