Suchergebnisse
21 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
21
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
21

Ihre Suche:
ArchFile...
21 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
21
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
21
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1654
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1654Laufzeit: 1654
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1662
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1662Laufzeit: 1662
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1672
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1672Laufzeit: 1672
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1668
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1668Laufzeit: 1668
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1669
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1669Laufzeit: 1669
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1670
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1670Laufzeit: 1670
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1671
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1671Laufzeit: 1671
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1663
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1663Laufzeit: 1663
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1665
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1665Laufzeit: 1665
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1666
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1666Laufzeit: 1666
thulb-logo-gray