Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1764
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1764Laufzeit: 1764
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1763
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1763Laufzeit: 1763
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1762
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1762Laufzeit: 1762
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1761
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1761Laufzeit: 1761
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1760
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1760Laufzeit: 1760
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1759
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1759Laufzeit: 1759
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1758
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1758Laufzeit: 1758
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1757
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1757Laufzeit: 1757
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1756
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1756Laufzeit: 1756
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1755
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1755Laufzeit: 1755
thulb-logo-gray