Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1754
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1754Laufzeit: 1754
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1753
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1753Laufzeit: 1753
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1752
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1752Laufzeit: 1752
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1751
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1751Laufzeit: 1751
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1750
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1750Laufzeit: 1750
thulb-logo-gray