Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
ArchFile...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1784
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1784Laufzeit: 1784
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1782
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1782Laufzeit: 1782
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1783
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1783Laufzeit: 1783
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1776
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1776Laufzeit: 1776
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1777
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1777Laufzeit: 1777
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1775
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1775Laufzeit: 1775
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1780
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1780Laufzeit: 1780
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1781
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1781Laufzeit: 1781
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1778
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1778Laufzeit: 1778
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1793
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1793Laufzeit: 1793
thulb-logo