Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
ArchFile...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1798
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1798Laufzeit: 1798
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1799
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1799Laufzeit: 1799
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1796
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1796Laufzeit: 1796
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1797
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1797Laufzeit: 1797
thulb-logo