Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
ArchFile...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1794
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1794Laufzeit: 1794
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1787
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1787Laufzeit: 1787
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1788
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1788Laufzeit: 1788
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1785
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1785Laufzeit: 1785
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1786
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1786Laufzeit: 1786
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1791
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1791Laufzeit: 1791
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1792
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1792Laufzeit: 1792
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1789
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1789Laufzeit: 1789
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1790
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1790Laufzeit: 1790
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1795
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1795Laufzeit: 1795
thulb-logo