Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1839
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1839Laufzeit: 1839
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1838
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1838Laufzeit: 1838
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1837
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1837Laufzeit: 1837
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1836
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1836Laufzeit: 1836
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1835
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1835Laufzeit: 1835
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1834
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1834Laufzeit: 1834
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1833
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1833Laufzeit: 1833
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1832
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1832Laufzeit: 1832
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1831
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1831Laufzeit: 1831
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1830
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1830Laufzeit: 1830
thulb-logo-gray