Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1829
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1829Laufzeit: 1829
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1828
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1828Laufzeit: 1828
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1827
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1827Laufzeit: 1827
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1849
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1849Laufzeit: 1849
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1848
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1848Laufzeit: 1848
thulb-logo-gray