Suchergebnisse
669 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
669
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
669

Ihre Suche:
ArchFile...
669 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
669
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
669
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1546
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1546Laufzeit: 1546
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1547
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1547Laufzeit: 1547
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1548
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1548Laufzeit: 1548
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1549
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1549Laufzeit: 1549
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1550
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1550Laufzeit: 1550
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1551
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1551Laufzeit: 1551
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1552
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1552Laufzeit: 1552
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1553
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1553Laufzeit: 1553
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1554
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1554Laufzeit: 1554
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1555
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1555Laufzeit: 1555
thulb-logo-gray