Suchergebnisse
669 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
669
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
669

Ihre Suche:
ArchFile...
669 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
669
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
669
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1672
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1672Laufzeit: 1672
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1673
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1673Laufzeit: 1673
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1674
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1674Laufzeit: 1674
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1675
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1675Laufzeit: 1675
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1676
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1676Laufzeit: 1676
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1769
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1769Laufzeit: 1769
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1770
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1770Laufzeit: 1770
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1771
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1771Laufzeit: 1771
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1772
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1772Laufzeit: 1772
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1774
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1774Laufzeit: 1774
thulb-logo-gray