Suchergebnisse
669 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
669
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
669

Ihre Suche:
ArchFile...
669 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
669
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
669
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1756
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1756Laufzeit: 1756
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1757
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1757Laufzeit: 1757
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1758
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1758Laufzeit: 1758
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1759
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1759Laufzeit: 1759
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1760
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1760Laufzeit: 1760
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1761
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1761Laufzeit: 1761
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1762
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1762Laufzeit: 1762
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1763
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1763Laufzeit: 1763
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1764
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1764Laufzeit: 1764
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1765
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1765Laufzeit: 1765
thulb-logo-gray