Suchergebnisse
669 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
669
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
669

Ihre Suche:
ArchFile...
669 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
669
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
669
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1581
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1581Laufzeit: 1581
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1582
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1582Laufzeit: 1582
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1583
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1583Laufzeit: 1583
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1584
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1584Laufzeit: 1584
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1585
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1585Laufzeit: 1585
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1586
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1586Laufzeit: 1586
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1648
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1648Laufzeit: 1648
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1649
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1649Laufzeit: 1649
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1650
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1650Laufzeit: 1650
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1651
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1651Laufzeit: 1651
thulb-logo-gray