Suchergebnisse
669 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
669
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
669

Ihre Suche:
ArchFile...
669 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
669
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
669
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1574
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1574Laufzeit: 1574
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1778
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1778Laufzeit: 1778
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1681
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1681Laufzeit: 1681
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1682
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1682Laufzeit: 1682
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1683
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1683Laufzeit: 1683
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1684
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1684Laufzeit: 1684
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1685
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1685Laufzeit: 1685
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1686
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1686Laufzeit: 1686
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1687
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1687Laufzeit: 1687
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1688
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1688Laufzeit: 1688
thulb-logo-gray