Suchergebnisse
669 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
669
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
669

Ihre Suche:
ArchFile...
669 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
669
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
669
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1652
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1652Laufzeit: 1652
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1653
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1653Laufzeit: 1653
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1654
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1654Laufzeit: 1654
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1655
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1655Laufzeit: 1655
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1656
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1656Laufzeit: 1656
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1657
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1657Laufzeit: 1657
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1658
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1658Laufzeit: 1658
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1659
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1659Laufzeit: 1659
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1660
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1660Laufzeit: 1660
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1661
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1661Laufzeit: 1661
thulb-logo-gray