Suchergebnisse
8 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
8
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
8

Ihre Suche:
ArchFile...
8 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
8
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
8
preview not available
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1690
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1690Laufzeit: 1690
preview not available
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1695
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1695Laufzeit: 1695
preview not available
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1694
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1694Laufzeit: 1694
preview not available
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1698
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1698Laufzeit: 1698
preview not available
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1696
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1696Laufzeit: 1696
preview not available
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1693
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1693Laufzeit: 1693
preview not available
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1692
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1692Laufzeit: 1692
preview not available
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1691
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1691Laufzeit: 1691
thulb-logo-gray