Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Bestattungen 1879
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_ST_1879Laufzeit: 1879
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Bestattungen 1876
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_ST_1876Laufzeit: 1876
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Bestattungen 1875
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_ST_1875Laufzeit: 1875
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Bestattungen 1878
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_ST_1878Laufzeit: 1878
preview not available
Ottstedt Kirchenbuch Bestattungen 1877
Kirchenarchiv Jena, Ottstedt, Nr. SJE_OTS_KB_ST_1877Laufzeit: 1877
thulb-logo-gray