Suchergebnisse
213 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
213
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
213

Ihre Suche:
ArchFile...
213 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
213
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
213
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1733
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1733Laufzeit: 1733
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1731
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1731Laufzeit: 1731
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1594
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1594Laufzeit: 1594
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1595
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1595Laufzeit: 1595
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1592
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1592Laufzeit: 1592
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1593
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1593Laufzeit: 1593
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1590
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1590Laufzeit: 1590
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1591
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1591Laufzeit: 1591
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1588
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1588Laufzeit: 1588
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1589
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1589Laufzeit: 1589
thulb-logo-gray