Suchergebnisse
213 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
213
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
213

Ihre Suche:
ArchFile...
213 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
213
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
213
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1586
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1586Laufzeit: 1586
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1587
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1587Laufzeit: 1587
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1585
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1585Laufzeit: 1585
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1582
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1582Laufzeit: 1582
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1584
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1584Laufzeit: 1584
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1580
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1580Laufzeit: 1580
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1581
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1581Laufzeit: 1581
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1578
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1578Laufzeit: 1578
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1579
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1579Laufzeit: 1579
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1708
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1708Laufzeit: 1708
thulb-logo-gray