Suchergebnisse
213 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
213
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
213

Ihre Suche:
ArchFile...
213 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
213
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
213
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1710
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1710Laufzeit: 1710
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1706
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1706Laufzeit: 1706
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1707
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1707Laufzeit: 1707
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1704
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1704Laufzeit: 1704
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1705
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1705Laufzeit: 1705
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1701
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1701Laufzeit: 1701
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1703
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1703Laufzeit: 1703
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1699
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1699Laufzeit: 1699
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1700
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1700Laufzeit: 1700
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1698
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1698Laufzeit: 1698
thulb-logo-gray