Suchergebnisse
213 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
213
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
213

Ihre Suche:
ArchFile...
213 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
213
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
213
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1617
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1617Laufzeit: 1617
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1613
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1613Laufzeit: 1613
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1614
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1614Laufzeit: 1614
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1611
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1611Laufzeit: 1611
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1612
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1612Laufzeit: 1612
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1609
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1609Laufzeit: 1609
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1610
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1610Laufzeit: 1610
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1607
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1607Laufzeit: 1607
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1608
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1608Laufzeit: 1608
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1605
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1605Laufzeit: 1605
thulb-logo-gray