Suchergebnisse
213 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
213
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
213

Ihre Suche:
ArchFile...
213 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
213
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
213
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1603
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1603Laufzeit: 1603
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1604
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1604Laufzeit: 1604
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1600
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1600Laufzeit: 1600
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1602
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1602Laufzeit: 1602
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1599
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1599Laufzeit: 1599
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1597
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1597Laufzeit: 1597
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1598
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1598Laufzeit: 1598
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1596
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1596Laufzeit: 1596
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1729
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1729Laufzeit: 1729
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1726
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1726Laufzeit: 1726
thulb-logo-gray