Suchergebnisse
213 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
213
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
213

Ihre Suche:
ArchFile...
213 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
213
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
213
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1728
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1728Laufzeit: 1728
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1724
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1724Laufzeit: 1724
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1725
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1725Laufzeit: 1725
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1720
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1720Laufzeit: 1720
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1723
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1723Laufzeit: 1723
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1715
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1715Laufzeit: 1715
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1718
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1718Laufzeit: 1718
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1711
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1711Laufzeit: 1711
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1859
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1859Laufzeit: 1859
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1860
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1860Laufzeit: 1860
thulb-logo-gray