Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Cospeda Kirchenbuch Bestattungen 1738
Kirchenarchiv Jena, Cospeda, Nr. SJE_COS_KB_ST_1738Laufzeit: 1738
preview not available
Cospeda Kirchenbuch Bestattungen 1746
Kirchenarchiv Jena, Cospeda, Nr. SJE_COS_KB_ST_1746Laufzeit: 1746
preview not available
Cospeda Kirchenbuch Bestattungen 1747
Kirchenarchiv Jena, Cospeda, Nr. SJE_COS_KB_ST_1747Laufzeit: 1747
preview not available
Cospeda Kirchenbuch Bestattungen 1748
Kirchenarchiv Jena, Cospeda, Nr. SJE_COS_KB_ST_1748Laufzeit: 1748
preview not available
Cospeda Kirchenbuch Bestattungen 1749
Kirchenarchiv Jena, Cospeda, Nr. SJE_COS_KB_ST_1749Laufzeit: 1749
thulb-logo-gray