Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1773
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1773Laufzeit: 1773
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1772
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1772Laufzeit: 1772
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1771
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1771Laufzeit: 1771
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1770
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1770Laufzeit: 1770
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1769
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1769Laufzeit: 1769
thulb-logo-gray