Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1773
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1773Laufzeit: 1773
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1774
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1774Laufzeit: 1774
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1750
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1750Laufzeit: 1750
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1752
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1752Laufzeit: 1752
Rothenstein Kirchenbuch Taufen 1751
Kirchenarchiv Jena, Rothenstein, Nr. SJE_RTS_KB_TA_1751Laufzeit: 1751
thulb-logo-gray